Wyprawka szkolna 300 plus – harmonogram i zasady programu

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 8 lipca 2019
uczeń

W ramach rządowego programu Dobry Start każde uczące się dziecko otrzyma wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. Kiedy i gdzie należy składać wniosek o 300 plus? Komu przysługuje wsparcie? Czy każdy uczeń jest objęty programem?

Dodatek 300 zł na dziecko, w ramach programu, otrzymują rodzice, osoby będące faktycznymi opiekunami dziecka, osoby będące prawnymi opiekunami dziecka, a także po prostu osoby uczące się.
Wniosek może złożyć tylko jeden z rodziców, a pieniądze otrzymuje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną, wtedy wniosek może złożyć dwójka rodziców, a każdy z nich otrzyma 150 zł.

Dla kogo rządowa wyprawka szkolna

Programem objęty jest każdy uczeń, który spełnia dwa warunki – nie ukończył 20 lub 24 lat (w przypadku orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz kształci się w konkretnych placówkach – szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, ośrodku wychowawczym. Program nie obejmuje dzieci w przedszkolu i studentów.

Do kiedy i jak należy złożyć wniosek?       

Terminy wyglądają następująco:
- od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal [email protected] lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej; - od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji państwowej.
Kwota, o którą można się starać wynosi 300 zł na dziecko. Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta albo gminy właściwym dla miejsca zamieszkania; ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania; innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

Ile należy czekać?

Do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu. Do 2 miesięcy — jeśli taki dokument złożysz później. Warto zapytać w instytucji, w której składasz wniosek, w jaki sposób można odebrać pieniądze z programu.

Szymon Maj
Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.