Utrata karty płatniczej – jak ją zastrzec?

Dodano: 10 lutego 2020
karta płatnicza

Polacy coraz chętniej korzystają z płatności bezgotówkowych, o czym świadczy skala zjawiska. Obecnie na polskim rynku jest aktywnych około 39 milionów kart. Korzystanie z nich jest bezsprzecznie wygodne, niestety idą z tym parze pewne zagrożenia. Plastikowy pieniądz może zaginąć lub co gorsza ktoś może uzyskać dostęp do naszych pieniędzy. Co w takiej sytuacji?

Najczęściej przyczyną utraty karty jest jej zagubienie przez właściciela, ale oczywiście zdarzają się kradzieże czy zablokowanie w bankomacie. W takim przypadku należy ją zastrzec. To samo trzeba zrobić, jeżeli padliśmy ofiarą wyłudzenia danych lub sami udostępniliśmy kod PIN lub CVV2/ CVC2 niepowołanym osobom. Pytanie tylko jak tego dokonać. Okazuje się, że większość z nas nie wie, jak się zachować w przypadku utraty karty płatniczej, a informacji dotyczących odpowiednich procedur zaczynamy szukać po fakcie, tracąc przy tym cenny czas, który powinien zostać przeznaczony na zabezpieczenie pieniędzy.

Właściwe procedury

W przypadku utraty karty lub nieautoryzowanego dostępu osób trzecich nie ma innej możliwości niż zastrzeżenie karty płatniczej. Warto pamiętać o tym, że oznacza to definitywny koniec jej działania, dlatego zawsze warto jeszcze raz sprawdzić, czy na pewno się gdzieś nie zawieruszyła. Po zastrzeżeniu karty nie można już w żaden sposób jej uaktywnić, co wiąże się z niedogodnościami oraz oczekiwaniem na przesłanie nowego egzemplarza z naszego banku.

Jeżeli rzeczywiście zaginęła, to należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do banku. Dokładne wytyczne dotyczące procedury oraz postępowania są opisane w regulaminie dołączonym do naszej karty. Należy je respektować, gdyż w przeciwnym wypadku bank będzie miał podstawę do odmowy przejęcia odpowiedzialności za ewentualne poniesione przez nas straty finansowe.

W zależności od intytucji i regulaminu, procedury te będą się miedzy sobą różniły, ale ogólne reguły postępowania są uniwersalne. Przede wszystkim fakt utraty kary płatniczej powinniśmy niezwłocznie zgłosić do właściwego banku. Oznacza to, że po odnotowaniu braku karty należy od razu skontaktować się z bankiem w celu jej zablokowania. Oczywiście nie uchybimy obowiązkowi natychmiastowego zgłoszenia, jeżeli minie nawet kilka godzin, ale wystąpiła uzasadniona przeszkoda, która uniemożliwiła nam zastrzeżenie karty.

Trzy opcje

Jeżeli jesteśmy pewni, że nasza karta faktycznie zaginęła, to niestety nie pozostaje nam nic innego jak ją zastrzec. Można tego dokonać na kilka sposobów.

1. Odwiedzając placówkę banku osobiście. Wadą tego rozwiązania jest czas, który trzeba poświęcić na dojazd, a jeżeli utraciliśmy razem z kartą dokument tożsamości, to wizyta może się okazać bezowocna.

2. Dużo lepszym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny z naszym bankiem. Dzwoniąc na infolinię, pamiętajmy, żeby w menu wybrać kontakt bezpośrednio z działem zajmującym się zastrzeganiem kart, dzięki czemu zaoszczędzimy nieco czasu.

3. Jeśli korzystamy z bankowości elektronicznej, to mamy możliwość zastrzeżenia karty przez stronę internetową albo aplikację mobilną na telefonie. Jest to chyba najszybsza opcja oczywiście, pod warunkiem, że mamy dostęp do Internetu.

Pamiętajmy, aby zapisać numer infolinii w telefonie oraz zainstalować aplikację naszego banku. W przypadku utraty telefonu oraz jeżeli nie pamiętamy numerów infolinii, loginów do bankowości lub gdy z innego powodu nie możemy się zalogować, istnieje możliwość skorzystania z uniwersalnego numeru (+48) 828 828 828 i portalu www.zastrzegam.pl. Warto sprawdzić, czy nasz bank jest partnerem tego programu.

Kto morze zastrzec kartę?

Nie każda osoba może to zrobić. Oczywiste jest, że ma prawo dokonać tego właściciel oraz użytkownik karty, natomiast niektóre banki umożliwiają jej zastrzeżenie każdemu, kto poda wymagane przez bank dane. Ciekawostką jest również możliwość zablokowania znalezionej karty przez osobę trzecią. W takiej sytuacji należy skontaktować się z bankiem i wypełnić określony formularz.

Dodatkowe obowiązki związane z utratą karty

Niestety samo zastrzeżenie karty to często nie wszystkie formalności, jakie musimy wypełnić. W przypadku kradzieży, banki wymagają zgłoszenie tego faktu na policję. Często też taki obowiązek jest nałożony na klienta, jeżeli podejrzewa on dokonanie nieautoryzowanych operacji na swoim koncie.

Należy pamiętać, że zastrzeżenie karty jest prawnie nałożonym obowiązkiem, dlatego również z tego powodu nie należy zwlekać ze zgłoszeniem tego faktu do banku.

Skutki zastrzeżenia karty

Przede wszystkim karta płatnicza zostaje trwale wyłączona co oznacza, że nie można nią dokonywać żadnych transakcji. Zastrzeżenia niestety nie można już cofnąć, nawet w przypadku jej odnalezienia. Często też, jeżeli zastrzeżona karta się odnajdzie, bank wymaga przesłania zablokowanego egzemplarza.

Jednak najważniejszym skutkiem zastrzeżenia karty z punktu widzenia klienta jest przejęcie przez bank całkowitej odpowiedzialności za wszystkie nieautoryzowane transakcje płatnicze. W przypadku ich zaistnienia bank zobowiązany jest zwrócić ukradzioną kwotę.

Blokada autoryzacji karty

Jeżeli pomimo braku karty, nie podejrzewamy, że została ona skradziona i jest duża szansa, że się odnajdzie, ale jednak na wszelki wypadek chcemy zabezpieczyć się przed nieautoryzowanymi transakcjami, warto zastanowić się nad procedurą blokady autoryzacji karty. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie banki oferują taką możliwość na wniosek klienta. Czym zatem jest blokada autoryzacji karty? Najprościej ujmując jest to czasowe wyłączenie karty, więc w przeciwieństwie do zastrzeżenia nie jest nieodwracalne. Blokada autoryzacji karty daje nam cenny czas, który możemy przeznaczyć, chociażby na szukanie naszej zguby oraz podjęcie ewentualnej decyzji o zastrzeżeniu karty.

Ważne! Różne zdarzenia losowe mogą doprowadzić do utraty przez nas karty płatniczej, dlatego warto wcześniej zabezpieczyć się przed podobnymi sytuacjami, dzięki czemu jest duża szansa na zminimalizowanie lub nawet uniknięcie strat finansowych. Pamiętajmy, by dokładnie przeanalizować zapisy umowne, które dotyczą kwestii utraty karty płatniczej, gdyż uchybienia klienta w tym obszarze skutecznie mogą wyłączyć ochronę, jaką daje prawo w wypadku utraty pieniędzy z konta. Zastrzeżenie utraconej karty płatniczej leży nie tylko w naszym interesie, ale również jest to obowiązek prawny.