500 plus dla dorosłych- zasady programu

Dodano: 5 lutego 2020
emerytka

W październiku ubiegłego roku ruszył nowy program wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnościami, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ci, którzy złożą wniosek będą mogli co miesiąc liczyć na świadczenie w wysokości 500 zł. Przedstawiamy szczegóły programu.

Celem tego świadczenia uzupełniającego jest długofalowa poprawa jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, które większość środków przeznaczają na rehabilitację, opiekę medyczną i pielęgnację. Komu będzie przysługiwało wsparcie? Osobom, które ukończyły 18 lat (również emerytom) i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona stosownym orzeczeniem:

  • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Dodatkowo osoby te nie mogą pobierać zasiłku, renty ani emerytury wyższej niż 1600 zł. Nowe świadczenie będzie również wypłacane seniorom, którzy ukończyli 75 rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Jak obliczane będzie świadczenie

Nie każdy otrzyma 500 zł w pełnej kwocie. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza? W całości 500 zł otrzymają tylko te osoby, które nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. zasiłek dla bezrobotnych albo renta socjalna) lub łączna wysokość  świadczeń, które im przysługują nie będzie wyższa niż 1100 zł. W przypadku tych beneficjentów, których świadczenia w łącznej kwocie przekroczą 1100 zł, ale będą niższe niż 1600 zł otrzymają dodatek pomniejszony o tą różnicę. Jeśli więc ktoś otrzymuje świadczenia w wysokości 1200 zł, to nowe świadczenie uzupełniające będzie mu przysługiwało w wysokości 400 zł. Na stronie internetowej ZUS można sprawdzić, co wlicza się do dochodu w przypadku tego dodatku, a co nie.

Ważne! Podobnie jak w przypadku 500 plus na dzieci, również i to świadczenie nie będzie opodatkowane ani nie będą z niego pobierane składki, np. na ZUS albo NFZ.  Także dłużnicy nie muszą się obawiać. Otrzymywana co miesiąc kwota nie będzie podlegała egzekucjom i potrąceniom, nie będzie też wliczała się w dochód przy ustalaniu praw do innych zasiłków- np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Gdzie trzeba złożyć wniosek

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków ruszyło 1 października 2019 roku i potrwa 6 miesięcy. Wtedy też wystartują wypłaty. Odpowiednie dokumenty - wypełniony formularz, stosowne orzeczenia (wymienione wyżej) oraz dokumentację medyczną można złożyć w urzędzie wypłacającym renty i emerytury, czyli w każdej placówce ZUS bądź KRUS. Warto wcześniej dopytać się o to, jakie konkretnie orzeczenia oraz świadczenia lekarskie są wymagane. Część z nich może wydać tylko ZUS (np. orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji). Jeżeli ktoś ma trudności z poruszaniem się, ma możliwość przesłania wszystkich papierów pocztą. Odpowiedni druk (ESUN) znajdziemy w placówce ZUS w sali obsługi klientów albo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Organ, do którego zgłosiliśmy wniosek ma miesiąc na jego rozpatrzenie. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym prawidłowo (!) wypełnione dokumenty zostały złożone.