500+ dla emerytów i osób niepełnosprawnych

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 28 sierpnia 2019
500 plus

Rządzący przygotowali nowy program socjalny dla emerytów i osób niepełnosprawnych. Dodatkowe świadczenie ma być skierowane dla tych, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Jakie są terminy i warunki przyznawania 500 plus dla dorosłych?

Rozwiązanie jest skierowane do osób, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym orzeczeniem (orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji), które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Co istotne, jest to świadczenie uzupełniające, nie są więc w jego przypadku brane pod uwagę dochody z pracy!

Jak uzyskać nowe 500 plus

By uzyskać świadczenie, wymagane jest złożenie wniosku. Tak jak w przypadku programu 500 plus dla dzieci. Wniosek należy złożyć w ZUS lub KRUS. Przyjmowane będą od 1 października 2019 roku. Do wniosku należy dołączyć także kilka dokumentów, są to: orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i dokumentacja medyczną. Ciekawą informacją jest fakt, że o świadczenie mogą starać się także osoby, które ukończyły 75 lat oraz pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Od kiedy wchodzi w życie

Dodatkowe 500 zł dla emerytów przysługiwać będzie od października, warto jednak zająć się sprawą wcześniej. Świadczenie naliczane będzie od miesiąca złożenia wniosku. Projekt gwarantuje osobie uprawnionej wypłatę pełnej wysokości przyznanego świadczenia, czyli 500 zł. Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania. Nie będzie się też wliczać się do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i innych. Świadczenia będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szymon Maj
Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.