Na wyborach można zarobić – praca w komisji wyborczej

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 16 września 2019
wybory


Cykliczne wydarzenia takie jak wybory niosą ze sobą okazje dla aktywnych obywateli. Na jesieni odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Pracując w komisji wyborczej, można zarobić nawet 500 zł.


Na czym polega praca w obwodowej komisji wyborczej? Do podstawowych zadań członka komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, wywiązywanie się z określonych procedur, późniejsze liczenie głosów, a także inne obowiązki. Pozytywną informacją jest to, że osoby, które będą chciały podjąć się pracy w komisji wyborczej, będą spotykały się w ramach krótkiego przeszkolenia. Najbardziej odpowiedzialne zadanie ma przewodniczący komisji, to ta osoba odpowiada za otwarcie lokalu wyborczego, wydanie kart do głosowania, odpowiadanie na pytania głosujących.

Jak zostać członkiem komisji?

Podstawowe warunki to posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 18 lat, posiadanie pełnych praw publicznych. Procedura przyjęcia jest dość prosta- można skontaktować się z wybranym komitetem wyborczym lub samodzielnie udać się do urzędu gminy lub dzielnicy i tam dokonać zgłoszenia. Samo zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do komisji. Ważne informacje i szczegóły dotyczące tego, jak zostać członkiem komisji wyborczej, znajdują się w uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Jakie jest wynagrodzenie za pracę w komisji?

Praca w komisji wyborczej może być wsparciem budżetu domowego. Podniesione ostatnio stawki dają możliwość konkretnego zarobku w zamian za pomoc w wyborach. Zwykli członkowie otrzymują 350 zł. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej otrzymuje 500 zł, a jego zastępca 400 zł. Tyle zarobi członek komisji wyborczej podczas głosowania do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu oraz wyborów prezydenckich.

Szymon Maj
Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.