Segregowanie śmieci może się opłacić

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 11 września 2019
śmieci

Nowa ustawa śmieciowa ma promować segregację śmieci i działania proekologiczne. Dla tych, którzy nie dostosują się do planowanych rozwiązań szykowane są większe opłaty.

Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej wprowadza kilka zmian. Nowe przepisy obowiązują od 6 września br. Do najważniejszych zmian można zaliczyć przedział kwotowy za wywóz śmieci.
Osoby, które nie będą segregować śmieci, poniosą większe koszty. Wprowadzone zostały widełki w opłatach. Według nowej ustawy, za niesegregowane śmieci zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.
Kolejna zmiana to oddanie sporej części ustalania kwot samorządom. Takie podejście ma pomóc w rekompensacie zbierania surowców wtórnych. Samorządy będą mogły ustalić własną kwotę za wywóz śmieci, ma to motywować mieszkańców do segregowania.

Na ustawie skorzystają także osoby mające przydomowe kompostowniki. Dla tej grupy przewidziane są mniejsze opłaty. Przepisy regulują też dostawę śmieci z miejsc niezamieszkałych, np. sklepów i galerii handlowych.
Kolejna zmiana to wprowadzenie opłat za torby plastikowe- od września tylko torebki tzw. zrywki nie są objęte opłatą. Nowela ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości używanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Opłata ma wynosić maksymalnie 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem rocznie.

Do innych zmian można zaliczyć możliwość tworzenia przez gminy specjalnych punktów napraw sprzętów, zmiany w rozliczaniu opłat przez gminy, a także zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami.
Wprowadzona nowelizacja ustawy mocno promuje podejście ekologiczne. Przedstawione pomysły mają w dużej mierze zachęcić mieszkańców gmin do własnoręcznej segregacji odpadów, a co  za tym idzie do zmniejszenia kosztów ogólnych wywozu śmieci przez gminę.

Szymon Maj
Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.