Stłuczka i co dalej? Spisanie oświadczenia, formalności, odszkodowanie

Wiktor Krettek

Autor: Wiktor Krettek

Dodano: 17 lutego 2020
stłuczka

Kolizja drogowa może przydarzyć się nawet najlepszemu kierowcy. Za refleks i umiejętności innych użytkowników ruchu nie możemy przecież ręczyć. Co więc powinniśmy zrobić, gdy dojdzie do stłuczki? Jak bez problemu uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia?

Krok po kroku

Nawet niegroźna stłuczka jest wydarzeniem stresującym. Gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, powinniśmy zachować spokój. Warto wcześniej przygotować się na taką okoliczność i trzymać się kilku zasad, które ułatwią nam bezproblemowe przejście przez formalności związane z dochodzeniem odszkodowania.

  • Pierwszą czynnością jaką musimy wykonać, gdy ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Aby nie stwarzać zagrożenia innym, ani nie utrudniać ruchu, odjedźmy na pobocze lub w inne bezpieczne miejsce.
  • Dopiero teraz ze sprawcą zdarzenia bądź poszkodowanym będziemy mogli dokonać dalszych ustaleń i dopełnić niezbędnych formalności. Przydatne może okazać się wykonanie dokumentacji fotograficznej położenia pojazdów i widocznych uszkodzeń, chociaż wykonanie zdjęć bezpośrednio na miejscu wypadku ze względów bezpieczeństwa może okazać się niemożliwe. Jako dowód winy w sprawie może posłużyć również nagranie z coraz bardziej popularnych kamer samochodowych. Polskie prawo nie reguluje jednak w jasny sposób możliwości przeprowadzania dowodów z amatorskiego zapisu wideo. Jeżeli sprawa znajdzie swój finał w sądzie i zapis z rejestratora jest np. niewyraźny lub nie uchwycił precyzyjnie momentu zdarzenia, to sędzia może nie uwzględnić takiego dowodu.
  • Następnym krokiem, jaki musimy wykonać, jest spisanie stosownego oświadczenia.  Powinno ono zawierać: dane uczestników zdarzenia takie jak imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz informacje dotyczące posiadanego prawa jazdy (numer i kategoria, przez kogo wydane, czy bezterminowe czy terminowe, ewentualnie do kiedy ważne); datę, miejsce i godzinę zdarzenia; informacje dotyczące samochodu, którym kierował sprawca kolizji (marka, numer rejestracyjny i do kogo należy); dane o posiadanej polisie OC sprawcy (nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy, okres ubezpieczenia); dane poszkodowanego (imię i nazwisko oraz adres); informacje dotyczące pojazdu, którym kierował poszkodowany (marka, numer rejestracyjny i do kogo należy); opis zdarzenia - przyczyny kolizji oraz wskazanie uszkodzeń, jakie nastąpiły w pojazdach.
Ważne! Jeśli są świadkowie kolizji, umieśćmy ich dane w oświadczeniu. Wskażmy ich imię, nazwisko, adres oraz numer dokumentu, z którego spisywaliśmy dane. Niezwykle istotny jest również dokładny opis widocznych uszkodzeń samochodów. Nie wszystkie uszkodzenia mogą być od razu widoczne. Warto więc w oświadczeniu po wymienieniu wszystkich widocznych uszkodzeń dopisać podpunkt następującej treści: „Możliwe są także inne uszkodzenia niewidoczne w chwili zdarzenia”.

Kiedy wezwać policję

Gotowy druk oświadczenia sprawcy wypadku możemy pobrać ze strony internetowej swojego ubezpieczyciela. Jeżeli nie posiadamy formularza w momencie stłuczki, wystarczy że oświadczenie spiszemy odręcznie na kartce papieru. Jeden egzemplarz jest dla nas, a drugi dla sprawcy. Pamiętajmy, że u dołu całego oświadczenia konieczny jest czytelny podpis sprawcy wypadku! W przypadku, gdy sprawca nie chce udzielić nam potrzebnych informacji, na miejsce kolizji powinniśmy wezwać policję, która sporządzi notatkę urzędową z zaistniałego zdarzenia. Jeżeli podczas spisywania oświadczenia pojawiają się kwestie sporne, to również lepiej jest wezwać na miejsce policję, która jednoznacznie ustali sprawcę. Funkcjonariusze mają obowiązek przyjechać, jednak musimy liczyć się z tym, że może to potrwać nawet kilka godzin. Policjanci ukażą sprawcę mandatem i punktami karnymi. W sytuacji, gdy podejrzany o spowodowanie kolizji odmówi przyjęcia mandatu, winnego będzie musiał wskazać sąd. Może to wówczas potrwać nawet kilka tygodni.

Uwaga! Rezygnacja ze zgłaszania szkody towarzystwu, w zamian za przyjęcie od sprawcy pieniędzy jest dla nas ryzykowna. Jeżeli w naszym aucie nastąpiło jakieś dodatkowe uszkodzenie, niewidoczne gołym okiem, to tracimy szanse na pokrycie kosztów tej naprawy.

Kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym

Gdy zakończymy już formalności i ewentualne spory z drugą stroną, czas zwrócić się do ubezpieczyciela. Możemy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy wypadku lub naszym. Firma, w której mamy polisę wypłaci nam odszkodowanie i we własnym zakresie zwróci się o zwrot poniesionych kosztów do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Następnym krokiem jest spotkanie z rzeczoznawcą, który wyceni powstałe szkody. To właśnie na podstawie kalkulacji sporządzonej przez rzeczoznawcę, towarzystwo podejmuje decyzję dotyczącą wysokości wypłaconego odszkodowania. Nie zwlekajmy ze zgłoszeniem szkody, najlepiej zróbmy to natychmiast po zdarzeniu.

Gotówka albo naprawa

Ostatni etap to wybór sposobu likwidacji naszej szkody. Możemy wybrać wariant warsztatowy albo kosztorysowy. Pierwszy wariant polega na tym, że po zaakceptowaniu dokonanego przez rzeczoznawcę kosztorysu, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie, a my dokonujemy naprawy we własnym zakresie. W przypadku wariantu warsztatowego, inaczej zwanego rozliczeniem bezgotówkowym, to warsztat rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Możemy wskazać serwis, który po dostarczeniu wyceny podejmie się naprawy naszego auta.

Wiktor Krettek