Ułatwienia dla biznesu. Pakiet Przyjazne Prawo

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 22 lipca 2019
biznes

Ostatnio pojawił się projekt zmian dla biznesu. Pakiet Przyjazne Prawo ma za zadanie ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom. Przez to może też zachęcić osoby indywidualne do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) to ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu. Ciekawe jest to, że projekt ma  charakter przekrojowy, gdyż dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej aż po usługi płatnicze. Celem PPP jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro, małych i średnich firm. Daje to zatem możliwości na szybszy rozwój małego biznesu.

Pakiet ten to reakcja na brak elastyczności i ograniczanie biznesu przez nadmierne przepisy. Można tu przywołać przykład wydłużenia terminu rozliczenia VAT w imporcie. Innym istotnym ułatwieniem jest wprowadzenie prawa do błędu.  Obecnie często zdarza się, że początkujący przedsiębiorca jest karany za drobne przewinienia wynikające z niewiedzy. Po poprawkach przepisy będą zdecydowanie mniej restrykcyjne, przychylne początkującym właścicielom firm. Prawo do błędu będzie dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Będzie ono obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia). Istotna informacja to fakt, że przedsiębiorca będzie mógł uniknąć kary, jeśli usunie błąd zgodnie z zaleceniami urzędu.

Innym rozwiązaniem jest wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Propozycja ta polega na odejściu od restrykcyjnego terminu płatności podatku VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej) i powszechnym wprowadzeniu rozliczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7). Kolejna sprawa to ochrona konsumencka dla przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Więcej informacji można uzyskać na rządowych stronach poświęconych zagadnieniu.

Szymon Maj
Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.