Kredyt technologiczny – wsparcie dla innowacji

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 4 sierpnia 2019
kredyt technologiczny
Technologia staje się coraz ważniejszą częścią naszego życia. Dlatego, by wyjść naprzeciw temu wyzwaniu powstał „kredyt na innowacje technologiczne”. To instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak można uzyskać tego typu kredyt?

 

Odbiorcami wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście wymagane są do tego wszelakie potwierdzenia związane z wpisem do odpowiedniego rejestru. Dodatkowym wymaganiem jest spełnienie kryteriów mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, a także posiadanie zdolności kredytowej.

Wsparcie finansowe oferowane w ramach programu przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych. Przykładowym przeznaczeniem wsparcia może być zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie nowej technologii, którą stworzy odbiorca programu. Innymi obszarami może być uruchomienie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Kwota, która jest przeznaczona w ramach tego programu na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym: dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro; dla pozostałych województw: 380.077.261 euro. Głównym elementem jest wsparcie dla przedsiębiorcy w postaci premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Istotnym warunkiem jest to, że środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Proces aplikowania o wsparcie wygląda następująco:  

1.            Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

2.            Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3.            Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4.            BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5.            BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Więcej informacji o wsparciu można uzyskać na stronie BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakładce „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Szymon Maj
Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.