Przedsiębiorca z większym pakietem praw

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 6 listopada 2019
firma

Rozbieżności związane z prawami konsumentów i przedsiębiorców były i są zauważalne. Konsument naturalnie jako osoba gorzej położona korzysta z większej ochrony. Jednak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą także bywa zagrożony w kontakcie z dużym podmiotem. Wraz z nowelizacją ustawy ma pojawić się kilka istotnych zmian.

Nowelizacja ma związek z wejściem w życie nowych przepisów w obszarze Kodeksu cywilnego. Zmiany mają nastąpić 1 czerwca 2020 r. Dzięki nowelizacji status konsumenta i przedsiębiorcy będzie zbliżony. Istotne jest to, że wchodząca nowelizacja nie zmienia definicji konsumenta, ale powoduje, że jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł w sporze z innym przedsiębiorcą skorzystać z przywilejów wcześniej zarezerwowanych tylko dla konsumenta. Nowelizacja przyznaje przedsiębiorcy niedziałającemu „zawodowo” uprawnienia konsumenta, takie jak np. możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej podpisania, bez podawania przyczyny.

Co się zmieni? Wraz z wejściem w życie przedstawianych przepisów znacznie łatwiej będzie reklamować i nabywać towary lub usługi. Dodatkowo przedsiębiorca będzie mógł o wiele skuteczniej uchylać się od niekorzystnych zapisów w umowach, będzie można odsyłać towary nabyte w internecie, które były kupione na cele „niezawodowe”.

Wprowadzone zmiany pokazują, że jednoosobowy przedsiębiorca, chociaż teoretycznie powinien dysponować większym doświadczeniem i szerszą wiedzą, niż standardowy konsument, to jednak może popełniać pewne błędy. Ułatwienia mają promować łatwiejsze funkcjonowanie małego biznesu. Na zmianach w znacznym stopniu skorzystają mali i początkujący przedsiębiorcy, którzy mogą mieć skoncentrowaną wiedzę w konkretnych zakresach, a nie w pełnych obszarach.

Szymon Maj
Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.