Przedawniony kredyt – czy rzeczywiście tylko 3 lata?

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Dodano: 4 marca 2019
Fotolia_115196742_Subscription_Monthly_M

Przedawnienie kredytu i innych zadłużeń to jedna z możliwości rozwiązania problemu długów. Chociaż jest to teoretycznie dostępne zjawisko, to jednak pojawiają się pewne elementy, które mogą wydłużyć ten proces. Należy jednak pamiętać, że często warto dążyć do porozumienia ze swoimi wierzycielami, szczególnie jeśli zadłużenie nie jest duże. Pozwoli to uniknąć nam problemów prawnych i zszarganych nerwów.

Chociaż spłacanie zadłużenia w terminie to podstawowy warunek podjęcia się kredytu lub korzystania z karty debetowej, to jednak mogą zdarzyć się sytuacje losowe, które uniemożliwią nam spłacenie zobowiązania w terminie. W takim wypadku warto pamiętać o zapasowym wyjściu, jakim jest przedawnienie długów.

Kiedy przedawnienie wchodzi w grę?

Możliwość powołania się na przedawnienie długów posiada każdy z nas, pod warunkiem, że wysuwane w naszym kierunku roszczenia są już przedawnione. Należy zatem sprawdzić warunki umowy i datę zawarcia kredytu lub innej usługi finansowej. Warto tutaj pamiętać, że w przypadku przedawnienia, nie ma żadnej różnicy, czy pożyczkę wziął konsument indywidualny, czy też przedsiębiorca.

Kiedy następuje przedawnienie?

W zależności od wybranej usługi finansowej mamy do dyspozycji różne terminy przedawnień. A są to 3 lata w przypadku kredytu w banku i pożyczki pozabankowej, 3 lata w przypadku karty kredytowej, 2 lata w przypadku debetu na koncie. Tutaj należy zaznaczyć, że w przypadku kredytu bankowego, często kiedy dłużnik spóźnia się ze spłatą, bank kieruje sprawę do windykacji, a potem na drogę sądową. Takie podejście prawie na pewno zakończy się przymusem spłaty zobowiązania, ponieważ droga sądowa znacznie wydłuża okres przedawnienia.

Hipoteka – „wieczny” kredyt

Innym prawem rządzi się kredyt hipoteczny. W przypadku tego kredytu przedawnieniu podlegają jedynie odsetki. Kredyty zabezpieczone nieruchomością są dla banków mniejszym ryzykiem. Gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania w terminie, wtedy nieruchomość podlega licytacji, a bank odzyskuje część zadłużenia.

BIG i BIK – walka z dłużnikami

Jedną z podstawowych metod, które umożliwiają dostatecznie skuteczne przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, jest wpisanie dłużnika do bazy BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Wpisanie na taką listę ogranicza możliwość zaciągnięcia kolejnej pożyczki, wzięcia kredytu lub podpisania umowy z operatorem teleinformacyjnym. Warto pamiętać, że informacja o przedawnionym długu widnieje w BIK do 5 lat od spłaty zobowiązania, a przedawnienie długu nie skreśla dłużnika z listy.

Szymon  Maj

Autor: Szymon Maj

Redaktor Serwisu Inwestora. Aktywnie inwestuje na rynku akcyjnym. Nieruchomościami zainteresował się wraz z inwestycją w spółki z sektora nieruchomości. W przeszłości związany z portalami FXMag i MySaver.
Słowa kluczowe:
bankkredytprzedawnienie