Sprawnie usuwaj pliki z Kosza

Dodano: 7 grudnia 2020
windows

Kiedy w realnym życiu czyścisz swoje biurko, po prostu wyrzucasz stare papiery do kosza. W systemie Windows usuwanie plików działa niemal tak samo – w zaledwie 3 krokach poprowadzimy Cię do celu.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Eksplorator Windows. Aby to zrobić, skorzystaj z kombinacji klawiszy [Windows]+[E]. Kiedy otworzy się okno Eksploratora, przejdź do folderu, gdzie znajduje się plik, który chciałbyś usunąć.

  2. Jednym kliknięciem lewego przycisku myszy zaznacz plik, który chciałbyś usunąć. Na koniec naciśnij klawisz [Usuń]. Uwaga: czasem ten przycisk bywa oznaczony jako [Del].

  3. Następnie zobaczysz zapytanie bezpieczeństwa z pytaniem, czy naprawdę chcesz przenieść plik do kosza. Kliknij Tak, aby zakończyć proces.

Obsługa Kosza

Dobrze wiedzieć: Windows nie usuwa trwale danego pliku, ale jedynie przenosi go do Kosza. Dla Ciebie ma to następującą zaletę: tak długo jak plik jest umieszczony w koszu, możesz w dowolnym momencie go przywrócić, a tym samym anulować jego usunięcie. Działa to w następujący sposób:

  1. Skorzystaj ze skrótu klawiszy [Windows]+[D], aby wrócić do pulpitu systemu Windows. Otwórz teraz kosz dwukrotnym kliknięciem na ikonę Kosza. Zobaczysz okno Eksploratora i wyświetli zawartość kosza – a więc wszystkie usunięte przez Ciebie pliki.

  2. Wybierz plik, który chciałbyś przywrócić do miejsca pierwotnego zapisu.

  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wybrany plik, a następnie z menu podręcznego wybierz Przywróć.

Rys. 1. Przywracanie omyłkowo skasowanych plików

I to było wszystko: teraz plik wraca do swojej starej lokalizacji. Zamknij okno Kosza, klikając X w prawym górnym rogu.

Usuwanie plików z Kosza

Nie ma nic prostszego: kliknij prawym przyciskiem ikonę Kosza na pulpicie Windows, a następnie z menu podręcznego wybierz Opróżnij kosz. Potwierdź zapytanie bezpieczeństwa, klikając Tak.

Teraz zawartość kosza została na trwałem usunięta, a Ty zwolniłeś miejsce.