Sprawnie rozwiązuj problemy powodujące tzw. niebieski ekran

Dodano: 5 sierpnia 2020
windows

Błąd zatrzymania, nazywany także błędem typu „niebieski ekran”, może wystąpić, jeśli z powodu problemu komputer zostaje nieoczekiwanie zamknięty lub ponownie uruchomiony. Instrukcje zawarte w tym artykule pomogą Ci rozwiązać problemy z najczęstszymi błędami powodującymi pojawienie się niebieskiego ekranu.

Artykuł nie zawiera listy kodów błędów, ale ze względu na to, że wiele błędów można rozwiązać w taki sam sposób, zastosuj się do tych instrukcji w razie problemu. Przyczyna pojawienia się niebieskiego ekranu nie zawsze jest oczywista. W przypadku starszych komputerów może być nią źle działający sprzęt. Jeśli tak jest, spróbuj rozwiązać problem, wykonując poniższe czynności.

Sprawdzenie dostępności aktualizacji

Wiele błędów zatrzymania można naprawić, aktualizując system Windows. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Windows Update, a następnie wybierz pozycję Windows Update. Na stronie usługi Windows Update wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje.

Zaktualizowanie sterowników

Aktualizacje sterowników systemu Windows 10 i wielu urządzeń są pobierane i instalowane za pośrednictwem usługi Windows Update.Aktualizacje sterowników systemu Windows 10 i wielu urządzeń (takich jak karty sieciowe, monitory, drukarki i karty wideo) są automatycznie pobierane i instalowane za pośrednictwem usługi Windows Update. 

Prawdopodobnie masz już najnowszy sterownik, ale jeśli występują problemy z urządzeniem, możesz spróbować je rozwiązać, aktualizując sterownik lub instalując go ponownie. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wybierz przycisk Start , wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz z listy wyników.

 2. Rozwiń kategorię (taką jak Monitory lub Karty sieciowe), znajdź nazwę urządzenia, kliknij ją prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik. Na przykład aby zaktualizować sterownik karty graficznej, rozwiń kategorię Karty graficzne, kliknij prawym przyciskiem myszy swoją kartę graficzną i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik

 3. Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

 4. Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możesz spróbować znaleźć go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonać podane w niej instrukcje.

Sprawdzenie wydajności i kondycji urządzenia

Program Windows Defender okresowo skanuje urządzenie w poszukiwaniu potencjalnych problemów. Aby wyświetlić wyniki ostatniego skanowania, wpisz Windows Defender na pasku wyszukiwania, a w wynikach wybierz pozycję Windows Defender Security Center. Wybierz Wydajność i kondycja urządzenia. Jeśli występują problemy z historią aktualizacji urządzenia lub sterownikami, są tutaj wyświetlane.

Rys. 1. Informacje o wydajności komputera

Uruchomienie programu Windows Defender Offline

Program Windows Defender Offline skanuje komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Aby użyć tego programu:

 1. Wybierz kolejno przycisk Start/Ustawienia/Aktualizacja i zabezpieczenia/Zabezpieczenia Windows/Ochrona przed wirusami i zagrożeniami .

 2. Na ekranie Ochrona przed wirusami i zagrożeniami wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Bieżąca wersja systemu Windows 10: w obszarze Bieżące zagrożenia wybierz Opcje skanowania.

  • Poprzednie wersje systemu Windows: w obszarze Historia zagrożeń wybierz Uruchom nowe skanowanie zaawansowane.

 3. Wybierz Skanowanie przy użyciu programu Windows Defender Offline, a następnie polecenie Skanuj teraz.

Usunięcie oprogramowania

Usuń niedawno zainstalowane lub niepotrzebne oprogramowanie (np. program antywirusowy firmy innej niż Microsoft) i zobacz, czy to rozwiąże problem.

Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia/System/Aplikacje i funkcje. Wybierz opcję Sortuj według nazwy, a następnie zmień ustawienie na Sortuj wg dat instalacji. Wybierz ostatnio zainstalowaną lub niepotrzebną aplikację, którą chcesz usunąć, i wybierz polecenie Odinstaluj.

Rys. 2. Usuwanie zbędnych lub problemowych aplikacji

Odłączenie zewnętrznego sprzętu

Odłącz niepotrzebny sprzęt zewnętrzny (drukarkę, kamerę internetową, dodatkowe monitory itp.).

Wyłączenie lub włączenie szybkiego uruchamiania

Czasami błędy zatrzymania udaje się rozwiązać przełączeniem szybkiego uruchamiania. Na pasku wyszukiwania wpisz Panel sterowania i zaznacz tę aplikację na liście wyników. Następnie wybierz kolejno pozycje Sprzęt i dźwięk/Opcje zasilania/Ustawienia systemu. W obszarze Ustawienia zamykania znajdź ustawienie Włącz szybkie uruchamianie (zalecane). Jeśli to ustawienie jest wyłączone, zaznacz pole wyboru. Jeśli jest włączone, wyczyść pole wyboru.

Uruchomienie systemu w trybie awaryjnym

Tryb awaryjny pozwala uruchomić system Windows w stanie podstawowym, z użyciem ograniczonej liczby plików i sterowników. Może on pomóc w rozwiązaniu problemów z komputerem. Jeśli dany problem nie występuje w trybie awaryjnym, wiadomo, że nie jest on spowodowany ustawieniami domyślnymi ani podstawowymi sterownikami urządzeń.

Aby przejść do trybu awaryjnego:

 1. Naciśnij klawisz z logo Windows  + I na klawiaturze, aby otworzyć obszar Ustawienia. Jeśli to nie zadziała, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia .

 2. Wybierz kolejno pozycje Aktualizacje i zabezpieczenia/Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Uruchamianie zaawansowane wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz.

 4. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy/Opcje zaawansowane/Ustawienia uruchamiania/Ponowne uruchomienie.

 5. Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona lista opcji. Wybierz opcję 4 lub naciśnij klawisz F4, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Jeśli musisz mieć dostęp do Internetu, wybierz opcję 5 lub naciśnij klawisz F5, aby uruchomić tryb awaryjny z obsługą sieci.

Rys. 3. Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym