Zadbaj o porządek w menu Start

Dodano: 5 sierpnia 2020
start

W systemie Windows 10 menu Start jest podzielone na listę programów i obszar kafelków, gdzie widoczne są większe ikony programów z dodatkowymi informacjami. Windows automatycznie porządkuje kafelki, dzieląc je na różne grupy (Rozrywka, Tworzenie, Odkrywanie), ale taki podział jest mało wygodny i nie zawsze dopasowany do Twoich potrzeb.Na szczęście nie musisz polegać jedynie na domyślnym sortowaniu, ale istnieje możliwość tworzenia własnych grup dla lepszego przeglądu, a istniejącym grupom możesz zmieniać nazwy zgodnie z własnymi pomysłami.

  1. Otwórz menu Start, klikając na ikonę Start w lewym dolnym rogu ekranu.

  2. W menu Start wyszukaj program w obszarze z kafelkami, który chcesz przyporządkować na swój sposób. Przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągnij kafelek do górnej lub dolnej części obszaru kafelków, aż pojawi się wąska, jasna ramka.

  3. Zwolnij przycisk myszy, aby ulokować kafelek w danym miejscu. Przesuń wskaźnik myszy na wąski pusty obszar, gdzie wcześniej widoczna była jasna ramka. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu Nazwij grupę.

  4. Kliknij lewym przyciskiem myszy na komunikat Nazwij grupy. Pojawi się puste pole tekstowe, gdzie wpisz nazwę swojej nowej grupy.

Rys. 1. Wprowadź nazwę nowo utworzonej grupy w menu Start

  1. Następnie naciśnij [Enter], aby zatwierdzić nową nazwę.

Wskazówka: tak w wygodny sposób zmienisz nazwy istniejących grup. Po prostu kliknij lewym przyciskiem myszy nazwę grupy i wpisz własną w polu tekstowym.

Korzyść dla Ciebie. Od teraz w menu Start pojawi się nowa grupa. Aby umieścić w niej swoje kafelki, po prostu przeciągnij i upuść je w obszarze grupy, najpierw przytrzymując lewym przycisk myszy i później go zwalniając.