Przyspiesz dostęp do aktualizacji systemu Windows

Dodano: 1 września 2019
windows

W Windows 10 wolę korzystać z kafelków w menu Start, aby uruchamiać moje programy. Teraz zauważyłem, że nie ma odpowiedniego kafelka dla ustawień systemu Windows. Chciałbym na przykład mieć wgląd w zainstalowane aktualizacje. Czy można to jakoś skonfigurować?


Tak, dzięki małej sztuczce jest możliwe, aby zapisać kafelki z ustawieniami systemu Windows w menu Start. To rzeczywiście pozwoli Ci zaoszczędzić kilka kliknięć myszką, jeśli chcesz uzyskać dostęp do często używanych ustawień systemu Windows, takich jak aktualizacje.

W zaledwie sześciu krokach możesz ustawić historię aktualizacji jako kafelek i otworzyć ją jednym kliknięciem:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, a następnie w otwartym menu lewym przyciskiem myszy wybierz Nowy. W podmenu kliknij Skrót.

  2. Otworzy się okno Tworzenie skrótu. Wpisz następujące polecenie w pustym polu tekstowym.

C:\Windows\explorer.exe ms-settings:windowsup date-history

  1. W prawym dolnym rogu kliknij na Dalej. W kolejnym kroku wprowadź nazwę skrótu. W tym przypadku najlepiej wybrać nazwę Historia aktualizacji.

Rys. 1. Tworzenie nowego skrótu

  1. Na koniec kliknij Zakończ. Utworzony w ten sposób skrót znajduje się na pulpicie systemu Windows.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na odnośnik, a następnie w menu kontekstowym wybierz Przypnij do ekranu startowego.

  1. Teraz przeciągnij utworzony skrót aktualizacji w dowolne miejsce menu startowego, trzymając naciśnięty lewy przycisk myszy.