Wygodniej korzystaj z Windows bez konieczności ponownego wpisywania hasła

Dodano: 27 stycznia 2019
w10


Po każdej kilkuminutowej przerwie znowu to samo: musisz wybudzić komputer ze stanu uśpienia i ponownie zalogować się do systemu Windows, podając hasło. Jeśli jest to dla Ciebie uciążliwe, po prostu wyłącz opcję każdorazowego obowiązkowego wpisania hasła.

Zrobisz to w trzech krokach:

  1. Otwórz Ustawienia systemu Windows 10. Najszybciej zrobisz to, korzystając ze skrótu klawiaturowego: przytrzymaj jednocześnie klawisz [Windows] oraz klawisz litery [I].

  1. W oknie Ustawienia, kliknij lewym przyciskiem myszy Konta, co spowoduje otwarcie tej opcji w tym samym oknie.

  2. W kolumnie po lewej stronie kliknij Opcje logowania. Po prawej stronie okna kliknij pole listy Gdy komputer wychodzi z trybu uśpienia. Następnie wybierz opcję Nigdy z listy (patrz: zdjęcia na następnej stronie).

Rys. 1. Wybierając Nigdy, wyłączysz konieczność wprowadzania hasła po wychodzeniu z trybu uśpienia

Od tej chwili nie musisz wpisywać hasła po wybudzeniu komputera z hibernacji. Możesz kontynuować pracę bez zbędnego opóźnienia.