Problemy z usuwaniem plików w Eksploratorze Windows

Dodano: 8 maja 2021
eksplorator_windows

Podczas czyszczenia dysku twardego swojego komputera chcę usunąć niektóre stare pliki, ale niezależnie czy próbuję pozbyć się go za pomocą przycisku [Del], czy też przy pomocy menu kontekstowego z użyciem polecenia Usuń, Internet Explorer zawsze pokazuje komunikat o błędzie. Jaki jest powód takiej sytuacji? Co muszę zrobić, żeby móc usuwać takie pliki?

Powodem komunikatu o błędzie jest to, że plik został wcześniej otwarty w innym programie. Ten drugi program uniemożliwia usunięcie pliku w Eksploratorze, co będziesz mógł przeczytać na pasku tytułu.

Dlatego najpierw upewnij się, że na pewno żaden inny program nie jest otwarty. Jeśli komunikat zobaczysz później, problem leży w samym Eksploratorze Windows. Czy korzystasz w tym przypadku z funkcji podglądu? Wtedy zawartość wybranego pliku jest wyświetlona po prawej stronie w oknie podglądu.

Ale dokładnie taka operacja sprawia, że plik jest aktualnie otworzony przez Eksploratora i dlatego nie możesz już usunąć pliku. Eksplorator Windows praktycznie pozostaje bezradny w takim przypadku.

Rys. 1. Pliku nie można skasować, ponieważ jest on otwarty w innym programie

Rozwiązanie: w Eksploratorze wyłącz funkcję podglądu dla folderu, z którego chciałbyś usunąć pliki. W tym celu skorzystaj po prostu z kombinacji klawiszy [Alt]+[E]. Następnie zamknij Eksploratora i otwórz go ponownie – na przykład dzięki kombinacji klawiaturowej [Windows]+[E]. Teraz plik daje się usunąć bez komunikatu o błędzie.

W rzadkich przypadkach plik bywa także blokowany przez program, który jest aktywny w tle, ale niewidoczny, stąd nie będziesz mógł go zamknąć. W takim przypadku pomoże ponowne uruchomienie komputera, a następnie usunięcie pliku.