Dodawanie komentarzy do plików

Dodano: 1 września 2019
eksplorator

W programie Excel mogę dodawać komentarze do poszczególnych komórek. Są one widoczne po najechaniu myszką na daną komórkę. Czy jest sposób, aby podobne możliwości uzyskać w Eksploratorze Windows?


Aby skorzystać z funkcji komentarzy w Eksploratorze Windows, nie potrzebujesz żadnych dodatkowych programów ani tajemniczych sztuczek. System Windows daje taką możliwość od samego początku. Wystarczy, że wykonasz te trzy kroki:

  1. Otwórz Eksploratora Windows. Aby skomentować plik, najpierw kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu podręcznym wybierz Właściwości. W następnym oknie przejdź do zakładki Szczegóły.

  2. Tam w obszarze Opis możesz wpisać, m.in. słowa kluczowe lub komentarze. Po prostu umieść wskaźnik myszy w pustej przestrzeni za linią Komentarze. Wtedy pojawi się pole tekstowe.

  1. Kliknij lewym przyciskiem myszy w pustym polu tekstowym, a następnie wpisz swój komentarz.

  2. Na koniec kliknij OK, aby zapisać zmiany.

  Rys. 1. System Windows umożliwia dodawanie adnotacji do plików i dokumentów

Aby treść komentarza była widoczna w Eksploratorze Windows, gdy korzystasz z Windowsa 10, w oknie Eksploratora kliknij Widok, a następnie w grupie Okienka wybierz Okienka szczegółowe Jeśli Twoim systemem jest Windows 7 w Eksploratorze kliknij opcję Organizuj / Układ, a gdy to koniecznie, aktywuj opcję Szczegółowe informacje.

Kiedy klikniesz plik, zapisane komentarze pojawią się w prawej kolumnie (w systemie Windows 10) lub w stopce (Windows 7) w oknie Eksploratora.