Odkryj rozszerzenia plików, aby poprawić bezpieczeństwo

Dodano: 12 grudnia 2020
windows


Przy standardowych ustawieniach systemu Windows rozszerzenia nazw wszystkich plików – są to trzy lub cztery litery na końcu nazwy każdego pliku po kropce – są ukrywane. To rodzi pewne problemy związane z bezpieczeństwem.

W Eksploratorze Windows, np. plik Fotozwakacji.jpg jest wyświetlany jako Fotozwakacji, natomiast plik Umowa wynajmu.pdf jako Umowa wynajmu. System Windows wie, który program ma posłużyć do uruchomienia rozpoznanego typu pliku, więc pokazywanie rozszerzenia nie jest wymagane.


Ale pojawia się problem: ustawienie domyślne powoduje, że powstaje luka w bezpieczeństwie systemu. Na przykład wirus może ukryć się w pliku wykonywalnym o nazwie rachunek.pdf.exe. Z powody tego, że rozszerzenie pliku .exe jest ukryte, plik pokazuje się jako dokumentu pdf Rachunek. W momencie gdy otwierasz pozornie nieszkodliwy plik, uruchamiasz jednocześnie złośliwy program.

Dlatego lepiej, aby Windows pokazywał wszystkie rozszerzenia plików. Zmienisz to ustawienie w następujący sposób:

  1. Otwórz Eksploratora Windows, korzystając ze skrótu klawiszy [Windows]+[E].

  2. W systemie Windows 10 kliknij kartę Widok znajdującą się na górze, a następnie wybierz Opcje po prawej stronie wstążki.

  3. W systemie Windows 7 kliknij Organizuj, a następnie Opcje folderów i Wyszukiwania. Wtedy otworzy się okno Opcje folderów.

  4. Teraz kliknij zakładkę Widok i usuń znacznik przed pozycją Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.

  1. Kliknij Ok, aby zapisać zmiany i zamknąć okno.

Rys. 1. Jeśli rozszerzenia plików są widoczne, poprawia to bezpieczeństwo

Od teraz natychmiast rozpoznasz, czy złośliwe oprogramowanie ze zmienionym rozszerzeniem maskuje się jako nieszkodliwy plik.