Jak szybko usunąć dziwne znaki pojawiające się w Wordzie

Dodano: 6 maja 2021
word3

Na ekranie programu Word widzę wiele dziwnie wyglądających znaków w kształcie litery P. Kiedy na przykład drukuję dokument, te dziwne znaki znikają. Co one oznaczają i czy mogę je po prostu usunąć z ekranu?

Znaki w kształcie litery P nie mogą być usunięte tak naprawdę w dosłownym znaczeniu usunięte, ponieważ są one tak zwanymi znakami akapitu. Jednak masz całkowitą rację co do ich opisu: znaki ¶ przypominają wypełnione lustrzane odbicie litery P.

Co się za nią kryje? Znaki akapitu pokazują jasno, że poprzedni akapit się skończył, a nowy zaczyna się od nowego wiersza.

Rys. 1. Tekst w Wordzie z widocznymi znakami specjalnymi

Kiedy tylko naciśniesz [Enter], zobaczysz nowy akapit, a na ekranie wyświetli się znak akapitu. Kiedy usuniesz znak akapitu, zniknie także nowo utworzony akapit.

Ważne: znaki akapitu są widoczne jedynie jeśli w programie Word włączone jest wyświetlanie znaków formatowania, tak zwanych ,znaków niedrukowalnych”! W taki sposób może je również ponownie ukryć:

  1. W menu-wstążce kliknij kartę Narzędzia główne.

  2. W grupie poleceń Akapit kliknij po prostu przycisk z ikoną ¶ aby przełączyć wyświetlanie znaków akapitu: z włączonych na wyłączone.

Kiedy znaki formatowania się przydają (2)

Na pierwszy rzut oka znaki formatowania mogą wydawać się mylące: spełniają jednak ważną rolę, sprawiając, że tekst staje się łatwiejszy do rozszyfrowania. Na przykład natychmiast rozpoznajesz, gdzie rozpoczynają się nowe akapity lub też gdzie w tekście wstawione są spacje lub tabulatory.

Najważniejsze jest jednak to, jaki jest Twój osobisty styl pracy: czy wolisz widzieć te znaki, czy uważasz, że ci przeszkadzają. My w redakcji zawsze pracujemy z włączonymi znakami akapitu. Od razu rzuca Ci się w oczy, gdy znak akapitu zostaje przypadkowo usunięty, a w danym akapicie przez przypadek zostanie zastosowany niewłaściwy format.

Jeśli w menu wstążce widoczne są znaczniki akapitu nad ikonką ¶, program Word wyświetla wszystkie niedrukowalne znaki. Mogą być to również także znaki akapity, jak na przykład tabulatory i spacje. Jeśli chciałbyś w sposób bardziej szczegółowy wybrać, jakie znaki formatowania mają pojawiać się na ekranie, przejdź do opcji programu Word:

  1. Na menu wstążce kliknij Plik, a następnie z listy poleceń wybierz Opcje.

  2. Otwiera się okno dialogowe Opcji programu Word. Tam kliknij pozycję Wyświetlanie, znajdującą się w kolumnie marginesu po lewej stronie

  3. W obszarze Znaczniki formatowania zawsze pokazywane na ekranie jednym kliknięciem aktywuj pole, np. Znaczniki akapitu. W taki sposób wybierz wszystkie kolejne znaki formatowania, które chciałbyś, aby wyświetlały się w dokumentach programu Word.

  4. Wyjdź z opcji, klikając Ok.

Od teraz będziesz widział wszystkie znaki formatowania – ale tylko na ekranie. Jeśli wydrukujesz dany dokument, znaki znikną.

Rys. 2. Możesz wybrać, które znaki specjalne będę wyświetlane