Skracaj długie adresy stron internetowych

Dodano: 6 kwietnia 2019
tinyurl

Adresy stron internetowych liczące po kilkadziesiąt znaków mogą sprawić problem w wielu sytuacjach, np. gdy podajesz komuś taki adres w formie drukowanej. Na szczęście w Internecie znajdziesz narzędzia umożliwiające skrócenie dowolnego adresu do kilkunastu znaków.

Najbardziej znanym serwisem umożliwiającym skracanie adresów jest TinyURL, dostępny pod adresem www.tinyurl.com. Serwis oferuje dwa tryby: standardowy oraz bezpieczny. W trybie bezpiecznym po podaniu skróconego adresu najpierw zostanie wyświetlona specjalna strona zawierająca pełny adres docelowej witryny. W trybie standardowym strona docelowa zostaje od razu otwarta.

Aby skorzystać z serwisu:

  1. Skopiuj długi adres internetowy do schowka. W tym celu zaznacz go w przeglądarce internetowej i naciśnij kombinację [Ctrl]+[C]. Możesz również skopiować taki adres z innego źródła, np. dokumentu tekstowego.

  2. Otwórz stronę www.tinyurl.com.

  3. Kliknij pole Enter a long URL to make tiny i wciśnij kombinację [Ctrl]+[V]. Następnie kliknij Make TinyURL.

Rys. 1. Serwis TinyURL umożliwia skracanie długich adresów internetowych