Wysyłaj wiadomości e-mail z ukrytą listą odbiorców

Dodano: 8 maja 2021
email2

Kiedy piszesz wiadomość e-mail, Twój program pocztowy proponuje trzy pola tekstowe do wprowadzenia adresu e-mail odbiorcy: To (Do) / Cc (Dw) / Bcc (Udw). Z reguły adresy odbiorców wpisujesz w polu To (Do), ale pozostałe pola również możesz wykorzystać.

Podział na To (Do) / Cc (Dw) / Bcc (Udw) jest czysto organizacyjny, Twoja wiadomość zostanie dostarczona wszystkim odbiorcom jednakowo. Oto przegląd tego, w jakich sytuacjach możesz skorzystać z danego pola:

To (Do) - tutaj wprowadzisz adresatów, do których to właśnie wysyłasz swoją wiadomość i od których oczekujesz na przykład informacji zwrotnej lub podjęcia działania. Każdy e-mail musi zawierać przynajmniej jednego odbiorcę To (Do), w innym razie wysłanie wiadomości e-mail nie będzie możliwe.

Cc (Dw) – w tym polu wprowadzisz odbiorców, których chciałbyś poinformować o treści wiadomości e-mail, ale od których nie oczekujesz żadnej odpowiedzi, ani podjęcia działań. Cc (Dw) oznacza po angielsku ,,Carbon copy” (wymawiasz: karbon kopi) i po przetłumaczeniu oznacza kopia/kalka. Odbiorcy Cc (Dw) otrzymują więc tę wiadomość e-mail jedynie w celach informacyjnych. To, że odbiorca znajduje się w polu Cc (Dw), rozpozna po otworzeniu wiadomości i spojrzeniu do pola odbiorców wiadomości – odbiorca musi sprawdzić swój status samodzielnie.

Rys. 1. Adresy odbiorców możesz wpisać w trzech różnych polach

Bcc (Udw) – odbiorca Bcc (Udw) otrzymuje ,,ukrytą” wiadomość. W przeciwieństwie do odbiorców To (Dw) i Cc (Dw), których adresy są widoczne dla wszystkich, odbiorcy Bcc (Udw) nie są wymienieni. ,,B” w skrócie Bcc (Udw) oznacza ,blind” - a więc ,,ślepy”. Technologia Bcc (Udw) jest stosowana, kiedy chcesz przekazać treść wiadomości e-mail stronie trzeciej, ale bez informowania o tym odbiorców z pól To (Do) czy też Cc (Dw). Kiedy odbiorca otworzy wiadomość e-mail, rozpozna, że jest w polu Bcc (Udw), kiedy patrząc na obszar odbiorców wiadomości, dostrzeże, że nie jest tam wymieniony.

Dzięki różnym polom odbiorców wiadomości poinformujesz ich, w jakim celu wysyłasz do nich wiadomość i jakiej reakcji oczekujesz.