Marta Maj

Marta Maj

Z zawodu pracowniczka socjalna w warszawskim ośrodku pomocy społecznej. Prywatnie bibliofilka interesująca się naukami Dalekiego Wschodu. W pracy zawodowej stara się łączyć metody rozwoju osobistego z osiągnięciami nowoczesnej psychologii.
1 artykuł na stronie